Om afhængighed

Telefontid

Vi har telefontid 24 timer i døgnet. Ring anonymt for en uforpligtende samtale på 31 44 15 33

Om afhængighed

Er jeg blevet afhængig? Det spørgsmål har mange ”problem drikkere” og ”weekend misbrugere” sikkert stillet sig selv.

Hos Føniks har vi en filosofi som siger at hvis man fortsætter med at drikke eller tage stoffer på trods af, at man får konsekvenser af enten fysisk, psykisk, social relation eller arbejdsrelateret karakter, så er man blevet afhængig. Set på den måde er det ikke så svært, at beskrive en person som har en afhængighed. Eller i hvert fald har et behandlingskrævende problem.
På samme tid nedbrydes de værdier vi sætter højst i livet, værdier som ærlighed, taknemlighed og det at være ægte. Når et menneske lever med de problemer, lever det i skam, skyld, vrede og selvbebrejdelse.                                                                    

Et menneske som ikke har en afhængighed ville stoppe med at drikke eller tage stoffer, hvis det gav problemer.

WHO

WHO, og dermed det den danske lægestand går ud fra, beskriver diagnosen på afhængighed på følgende måde; En person har udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende kriterier har været til stede i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år: 

  • Trang (craving)
  • Svækket evne til at styre indtagelse, standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
  • Toleranceudvikling. Der skal mere til for at få samme virkning.
  • Indskrænkning af sociale aktiviteter
  • Forsat brug trods konsekvenser af enten fysisk, psykisk, social relation eller arbejdsrelateret karakter

Behandling efter Minnesota modellen

Hos Føniks driver vi behandling efter Minnesota modellen. Metoden har vist sig at være en yderst effektiv måde at behandle mennesker med afhængighed på. Minnesota modellen ser på afhængighed som en sygdom eller en lidelse om man vil. Selve behandlingen bygger på Anonyme Alkoholikeres 12 trins filosofi, et program der gør, at vi kan genskabe de værdier som går tabt hos den afhængige mens misbruget står på.

Med dette behandlings koncept er det muligt at skele mellem mennesket og selve afhængigheden. Med sygdoms billedet som værende det som ligger til grund for afhængigheden, bliver det muligt for den enkelte at se, at det ikke er dem som har en svag karakter, og at de ikke er blevet afhængige, fordi de ikke har nogen rygrad. Det er ikke den afhængiges skyld at han eller hun er blevet afhængig, men gennem behandlingen bliver det deres ansvar at se til at det ikke forsætter.

Det kan være svært at afgøre om man er blevet afhængig, dels på grund af benægtelsen som er en del af afhængigheden, men også fordi det ikke kræver et bestemt antal genstande for at man kan sige at den enkelte er blevet afhængig. Det er ikke mængden der afgør det, men de konsekvenser drikkeriet forsager. Derfor er det vigtig at hvis du er i tvivl, så ring og book en forsamtale hos os, forsamtalen er gratis. Her kan vi hjælpe med at få belyst hele situationen.

Det klares ikke uden hjælp. Hos Føniks ved vi hvad du som afhængig går igennem. Personalet hos Føniks er alle tidligere misbrugere. Ring og bestil tid for en uforpligtende for samtale på tlf. 31 44 15 33 vores telefon mellem 8.00 – 22.00 alle ugens dage.

Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej.