Behandlingsmetoder

Telefontid

Vi har telefontid 24 timer i døgnet. Ring anonymt for en uforpligtende samtale på 31 44 15 33

Behandlingsformer og -temaer

Behandlingen foregår som dagbehandling. Erfaringerne viser, at et ambulant tilbud er den bedste løsning for langt de fleste mennesker. Undersøgelser viser at mere end 80% får succes i en behandling, der giver mulighed for at blive hjemme i deres vante miljø.                                                                                                                                     

Det giver dig mulighed for at møde de udfordringer der måtte komme mens du er i behandling. Du har mulighed for at passe dit arbejde, og frem for alt er du i kontakt med din familie og dine venner mens du gennemgår din behandling, så du på den måde får støtte og opbakning til dit forehavende.

Traditionelle behandlingsformer spiller en væsentlig rolle i Føniks afhængigheds behandling. I hver rådgivning session, anvender vi en vifte af behandlingsmetoder omfattende Kognitiv adfærdsterapi, Mindfulness og jordforbindelse teknikker, samt motivationssamtaler for at hjælpe klienter til bedre at forstå stofmisbrug og alkohol afhængighed, de opdager deres indre selv, og lærer positiv coping og færdigheder til forebyggelse af tilbagefald.

Grundforløb
Alkohol 6-8 uger
Kokain 10 uger
Hash 12 uger

Behandlings Temaer gennem foredrag og gruppeterapi

Afhængighed

Uddannelse og Sygdom koncept: klienten lærer forståelse af afhængighed som en sygdom, og hvordan det påvirker hjernen, kroppen og følelserne

Værdier

Skam er biproduktet når et menneske går på kompromis med sine værdier, både etiske og moralske. Vi arbejder med skammen og giver vejledning til hvordan den enkelte kan genoprette sit eget værdi system.

Vredeshåndtering

Identificerer holdninger og adfærd, der forårsager vrede samtidig gives der teknikker til at adressere og styre vrede. Støttende gruppe oplevelse, hvor klienterne lærer at udtrykke vrede hensigtsmæssigt og effektivt

Familie temaer

Herunder relationer og grænser, familie roller og ansvar, kommunikationsevner og konfliktløsning

Tilbagefaldsforebyggelse

Identificerer risici for tilbagefald, og giver strategier for at undgå trusler og overvinde udfordringer

12 Trin Uddannelse

Introduktion til 12 trins principperne gennem hjælp fra Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomaners tekster.

Nu og her

Vi holder snor i hverdagen. Vi følger op på hvordan det er gået siden sidste behandlings dag, og ser på hvad der skal ske frem til næste behandlings dag. Vi tager problemer og temaer op der måtte findes hos den enkelte og i gruppen nu og her.

Efterbehandling

Varighed 6 måneder
At forblive ædru og stoffri og tilegne sig en ny livsstil uden alkohol eller stoffer kræver et stærk støttende netværk og en detaljeret efterbehandling plan. Hos Føniks fokuserer vi på at give vores klienter den nødvendige vejledning, støtte og opfølgning for at sikre en problemfri vej til langsigtet ædruelighed. Så behandlingen er ikke slut efter de første 6-8 uger som grundbehandlingen varer, det er kun en begyndelse.

Hver klients efterbehandling plan vil indeholde konkrete handlinger som klienten selv har været med til at planlægge. I de 6 måneder som efterbehandlingen varer, er det meningen at den enkelte begynder at omsætte alt lærdom til handling. Det er gennem vores handlinger vores ærlighed og motivation måles. Komponenter i den enkeltes efterbehandling plan kan omfatte ændringer i arbejdslivet eller fritidslivet, men også ændringer i hjemmet. Vi opfordrer stærkt til en aktiv deltagelse i ædru miljøer som anonyme alkoholikere eller anonyme narkomaners 12 trins møder.

Tilbagefaldsgaranti

Vi forbereder grundigt klienterne til et vellykket liv uden alkohol og stoffer. Men selv om alle gør deres bedste vil der være tilbagefald for nogle.

Det er ikke de store sten vi falder over, det er de små

Et tilbagefald betyder ikke at den enkelte genoptager sit drikkeri eller sin indtagelse af stoffer som før, men det betyder at personen ikke har formået at nå sit mål om ædruelighed eller forblive stoffri. Den enkelt kommer ind i behandlingen igen og laver opgaver hvor vi fokuserer meget specifikt på hvad der skete, hvad personen tænkte og hvilke følelser der var i spil, kort sagt hvad var det der forsagede tilbagefaldet. Omkring 10 % tager tilbagefald og for dem stiller vi hos Føniks en garanti om yderlig behandling uden omkostninger.

En tilbagefalds behandling ser således ud:
Grundbehandling i 3 uger og herefter 3 måneders efterbehandling

Vores erfaring er, at når vi samler den enkelte op i dette sikkerhedsnet vil stort set alle komme på rette spor igen. Så husk, det er ikke verdens undergang at tage et tilbagefald, i bedste fald er der noget at lære for den enkelte.

Hvis dette koncept tiltaler dig, så kontakt os og få en forsamtale. En hver rejse begynder med det første skridt. Vores telefoner er åbne 8.00 – 22.00 hver dag.
Tlf. 31 44 15 33